logo Szaffnauer's Family Tree/Csaladfa
background
bar
[Home ] [Names] [Familyes] [Pictures] [Contact]

Szaffnauer Miklos Documents. [Sub Page1]

Any Logo1

<< Back to Previous Page

Szaffnauer Miklos Szuletesi Documentuma. [Forras Magyar Orszagos Leveltar film Szam:A2617]

Szaffnauer Miklos (nagyapam) Szuletesi Anyakonyvenek masolata 1891 (Ostffyasszonyfai Evangelikus egyhaz keresztelesi konyvebol)

HU_7_Ostffy_1891_Miklos_Szaffnauer_Birth_doc1.jpg

Szaffnauer Miklos Military History / Katonai Tortenete. [Sub Page1]

Web link: http://www.nagykar.hu/ekonyvek/2664/30462/reszletek.html

"Szaffnauer Miklós szíjgyártómes-ter, tizedes. *1891, Ostffyasszonyfa. 1913 okt.-ben vonult be tényleges ka-tonai szolgálatra az 5. ;k. h. e.-hez Győr-Szabadhegyre. 1914 aug. 8-án mint tényleges állománybelit az orosz harctérre vitték. A fronton 1915 júl. 25-én megbetegedett. Ké-sőbb a bruckkirályhidai gépp. tanfo-lyami elvégzése után a román harc-térre ikerült, ahol az oláhok teljes leveréséig küzdött, 1918 febr.-tól aug.-tg pedig az olasz hadjáratban vett részt. Ezután előbb Ukrajná-ban, majd Csehországban rend fenn tartó szolgálatot teljesített. Kitün-tetései: Karoly Bronz Vitezsegi Erem, Karoly Csapatkereszt és sz-oiiy. ker."

Nagyapam Szaffnauer Miklos

Any Logo1

Karoly Bronz Vitezsegi Erem

Any Logo1

Karoly Csapatkereszt

Any Logo1

Web link: http://mek.niif.hu/02100/02185/html/54.html

5. honvéd lovashadosztály

Az 5. honvéd lovashadosztály az általános mozgósítás elrendelésekor alakult meg. 1914. augusztus 13-tól az orosz hadszíntéren a Monarchia 2. hadseregéhez tartozott. Feladata a szembenálló orosz erok távolfelderítése volt. Augusztus 16–18. között az elso összecsapásokban a határ mentén ütközetállományának felé elvesztette. A lembergi csata után, szeptember elso felében a 2. hadsereg visszavonulását fedezte. Október folyamán Gálszécsrol indulva az Uzsoki-szoros és a Sztrij mentén harcolt a Kárpátokban, a harcok során nagy veszteségeket szenvedett. November elejétol 1915 februárjáig a Kárpátokban harcolt a Monarchia 3. hadseregének kötelékében, ahol hágók védelmében vett részt. Februártól a Kelet-Galíciában és Bukovinában lévo német déli hadsereg alárendeltségében Stanislau körzetében küzdött. Márciusban dandár erejure csökkent, áprilisban feltöltés után ismét hadosztállyá alakult át. Június elejére a Prut vonalára szorult vissza, majd a 7. osztrák–magyar sereggel együtt a Dnyeszter mellett elfoglalta Zleszczykit. Október közepétol 1916. április elejéig a Dnyeszter mellett állásaiban maradt. A Bruszilov-offenzíva megindulása után a 7. hadsereg visszavonulását fedezte, majd augusztus közepén Stanislautól északra foglalt állást. Szeptember elejétol a XI. hadtesttel együtt {I-300.} védekezett Bukovina keleti részén, Dorna-Watra közelében 1917 júliusától a visszavonuló oroszokat üldözte és a Moldva völgyében az Arsita-Capi hegytömböt foglalta el. Október 25-tol Broscéni mellett a Bisztrica völgyében állomásozott. Az 1918. március 5-i bukaresti béke után az ellenségeskedések véget értek. Április 15-tol a hadosztály részt vett Ukrajna megszállásában, a jekatyerinoszlavi kormányzóságban karhatalmi szolgálatot látott el (vasútbiztosítás, helyorségi szolgálat, lakosság lefegyverzése, gabonabeszerzés). A Monarchia felbomlása után, 1918 novemberétol a hadosztály egye részei külön-külön tértek haza.

11. honvéd lovashadosztályt

A 11. honvéd lovashadosztályt 1914 augusztusában mozgósították. Augusztus 15-tol a 3. osztrák–magyar hadsereg részeként folytatott felderítést az orosz harctéren. A hadosztály Lemberg mellett Kamionka-Strumilowanál esett át a tuzkeresztségen, ahol kozákokat futamított meg. Szeptember 20-ig a 3. és 4. hadsereg visszavonulását fedezve maga is hátrált Lembergen, Przemyslen át a San folyóig. Október 22-én az 1. hadsereg V. hadtestének kötelékébe került, a Visztula mentén harcolva Krakkóig vonult vissza, s november végéig a környéken harcolt. December 3-án elfoglalta Limanowát, majd decembere 11-ig részt vett az osztrák–magyar gyozelemmel záruló limanwa–lapanowi csatában. A hónap közepétol a 3. hadsereg részeként harcolt a Kárpátok eloterében, 1915. április végéig. Részese volt a 11. német sereg és VI. osztrák–magyar hadtest alárendeltségének a gorlicei áttörésnek, azt követoen Przemysl felszabadításának, majd augusztus végéig Breszt-Litovszkig nyomult elore. Szeptember végén Siedliszcénél átlépte a Stohod folyót, november közepén a Galiziától keletre lévo magaslatokon rendezkedett be védelemre. 1916 júniusában a Bruszilov-offenzíva állásaiban érte, júliusi 6-án a hadosztály 3 huszárezrede került orosz fogságba. Július végén Marosvásárhelyre szállították, hiányait pótolták, majd augusztus végétol a Monarchia 7. hadseregének részeként Dorna-Watra környékén a román határt szállta meg. Itt folytatott harcokat az 5. lovashadosztállyal karöltve. 1917 júliusától elorenyomult és a visszavonuló oroszokat üldözte a Moldova völgyében. 1918. május 13-ig állásaiban maradt, amikor is az olasz harctérre szállították. A 6. hadsereg XXIV. hadtestének alárendeltségében vett részt a június 15-én indult piavei átkelésben, de a folyón csak két huszárezrede jutott át, melyek a Montello ellen támadtak. Augusztus elejétol egy hónapon keresztül tartalékban volt az arcvonal mögött. Ezt követöen Piave di Solighetto környékén védelmi állásokba vonult, az október 24-én indult olasz támadás után a fegyverszünet kihirdetéséig állandóan harcolva vonult vissza. Körmendig saját lábon menetelt, onnan vasúton szállították haza.

Web link: http://www.hhrf.org/nepujsag/08dec/8nu1213t.htm

Az 1914-es nyári és öszi eseményekben a lovas ezredek felderítö és hírszerzô feladatokat végeztek a keleti hadszíntéren. Legendák születtek az augusztusi hôsies lovas rohamokról, valójában tragédia volt, elpusztult az 5. honvéd lovas hadosztály és a 11. is, amelynek része volt a 9. honvéd huszárezred, maradandó veszteségeket szenvedett. A tisztek 60 százaléka a harctéren maradt, be kellett tehát hívni a csapatvezetési tapasztalatokkal nem rendelkezô tartalékosokat.

Margaret Szaffnauer and her brother Josef Szaffnauer left Ostffyasszonyfa Hungary in 1907.

Margaret Szaffnauer arrived to New York in 1907-Mar-29 on board of the ship "Noordam"

Her name was misspelled on the 1910 Census transctiption to Margis Szaffraner

Josef Szaffnauer arrived to New York in 1911-November-9 on board of the ship "President Grant"

His name was misspelled on the passanger list transctiption to Josef Szaffnanew

His name was misspelled again on the Declaration of Intent for Naturalization Index transctiption to Josef Szaffnaner

I could not found any other documentation of Josef Szaffnauer in the USA.

Szaffnauer Margit es unoka noverenek Mercsias Annanak Ellis Szigeti Bevandorlasi Documentuma 1907/Mar/29-an New York USA-ban

Szaffnauer Margit New York Passanger List 29 Mar 1907. [Ellis Island Web Link]

Given names: Margit
Surnames: Szaffnauer ===== New York/Ellis Island Immigration Documents Link>>
Residence: Ostfyaszonyfa, Hungary
Ship arrival date: 29 Mar 1907
Arrival age: 25y
Nationality: Hungary, Magyar
Departure port name: Rotterdam
Ship arrival port: New York
Gender: Female
Marital status: S
US citizen:
Ship name: Noordam
Collection: New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island) 1892-1924

Szaffnauer Jozsef Arrival/Erkezese New York-ba 1911 November 9-en. [Familysearch web link]

Name: Josef Szaffnanew ===== Misspelled name/Elirva a Szaffnauer nev !!! Szaffnanew web link >>
Residence/Lakohelye: Ostfy-Aszonyfa, Hungary
Ship arrival date/Erkezese: 9 November 1911
Arrival age/Erkezesi Eletkor: 31y
Nationality/Allampolgar: Hungary, Magyar
Ship arrival port/Erkezesi Hely: New York
Gender: Male, Ferfi
Marital status/Hazasagi allapota: Single, Egyedulallo
Ship name/Hajo neve: President Grant

Szaffnauer Margit Deaths/Halotti Bizonyitvanya. [Familysearch web link]

Name: Margaret Elizabeth Puchy
Death date: 18 Aug 1956
Death place: Coalwood, McDowell, West Virginia
Gender: Female
Age at death: 73 years 9 months 16 days
Birth date: 02 Nov 1882
Birth place: Hungary
Marital status: Widowed
Spouse name:
Father name: Johann Szaffhoven ===== Misspelled name/Elirva a Szaffnauer nev !!! Szaffhoven link >>
Father birth place:
Mother name: Elizabeth Klug
Mother birth place:
Occupation:
Street address:
Residence: Coalwood, McDowell, West Virginia
Cemetery name:
Burial place: Coalwood
Burial date: 21 Aug 1956
Film number: 800214
Digital GS number: 4229102
Image number: 197
Reference number: v 12 p 1956
Source: County Records
Collection: West Virginia Deaths 1853-1970

Szaffnauer Margit Son Alfreds Puchy Deaths/Halotti Bizonyitvanya. [Familysearch Web Link]

Name: Alfred Puchy Alfred's Death record Alfred Puchy link >>
Birth date: 19 Feb 1923
Death date: 19 Oct 1988
Last residence: West Virginia
Zip code last residence: 24801
Last benefit:
Zip code last benefit:
Social security number: 233-34-9186
Issued: West Virginia
Source of death record:
Age at death: 65
Collection: U.S. Social Security Death Index

Szaffnauer Margit Son William Gustavus Puchy Deaths/Halotti Bizonyitvanya. [Familysearch Web Link]

Name: William Gustavus Puchy William's Death record William Gustavus Puchy link >>
Death date: 03 Jul 1927
Death place: McDowell, West Virginia
Gender:
Age at death:
Birth date:
Birth place:
Marital status:
Spouse name:
Father name: Gustavus Puchy
Father birth place:
Mother name: Margaret Szaffnauer
Mother birth place:
Occupation:
Street address:
Residence:
Cemetery name:
Burial place:
Burial date:
Film number: 1953433
Digital GS number: 4256232
Image number: 1279
Reference number: 10260
Source: Statewide
Collection: West Virginia Deaths 1853-1970


Places: Coalwood,McDowell,West Virginia USA.

Places: Ostffyasszonyfa Hungary.

[Home ] [Names] [Familyes] [Pictures] [Contact]

Copyright © 2009 Soft Solution